Reset root password using single-user boot in OSX Lion

Short Version

OSX Lion

# /sbin/fsck -fy
# /sbin/mount -uw /
# launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.opendirectoryd.plist
# passwd root
# exit

Mac OS X Tiger – Snow Leopard

# /sbin/fsck -fy
# /sbin/mount -uw /
# launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DirectoryServices.plist
# dscl .
 > passwd root
 > exit
# exit

Many people have been wondering what would happen if they forgot their admin password in Mac OS X. There is a solution: you have to own a Mac OS X Install DVD which provides a Password Utility application. But what if you don’t have one? There is a solution.

Important Note: This works only if there is no Firmware Password set. Firmware Password blocks the ability to boot your computer in single-user mode.

All you have to do is turn on your computer holding CMD + S. This will boot your Mac in Single-User Mode. Next, you have to wait a second while kernel will load command-line interface. It there is :/ root# line, you’re ready to go!

Read more »

Kashiv.com version 3.0 is here!

Today I’m glad to present you the new version of my website – the 3rd one. Kashiv.com has a new theme called BetterProfessional, which was fully written and designed by Adrian Kashivskyy (me). Design is based on TheProfessional theme by Elegant Themes but everything began from empty WordPress theme was created from the beginning using latest CSS3/HTML5/WP3 features. It’s an awesome example from my portfolio. And by the way, did you notice a tiny change? There is no “Projects” page. Instead we’re offering you a new Portfolio page with the whole new design! All major features are listed below:

 • No images. We hate images. There are only 10 images which are required by the design. In TheProfessional, there were 127 of them, by the way.
 • New homepage design. TheProfessional’s homepage was good, but not perfect. There were a lot of bugs which had to be fixed by editing the source code. With BetterProfessional, there are no bugs, so you can fully enjoy Kashiv.com.
 • CSS3 + HTML5 + WP3 = YEAH Kashiv.com is now compatible with HTML5, CSS3 and WP3 (some styles won’t be applied in CSS2-based browsers). Most graphics are generated by CSS functions e.g. gradients and box-shadows.
 • The new Portfolio page. Everyone wants to share his work with others. Me too. :)

Why do I list all these features? It’s because BetterProfessional theme will be for sale soon! Get ready! Until then… enjoy Kashiv.com!

When sudo doesn’t work…

Today I wanted to install some mkv tools via macports and received strange response:

$ sudo port install mkvtoolnix
sudo: can't open /private/etc/sudoers: Permission denied
sudo: no valid sudoers sources found, quitting

After running $ ls -lad it turned out that something is wrong with boot volume permissions. Theese are corect ones:

$ ls -lad / /private /private/etc
d--xrwxr-t+ 36 root wheel 1292 25 sty 12:34 /

This problem cannot be solved by simple Repair Permissions in Disk Utility. The only way to solve it is booting your computer in Single-User Mode (hold cmd+s while booting) and entering theese commands:

# /sbin/fsck -fy
# /sbin/mount -wu /
# /bin/chmod 1775 /
# /bin/sync
# exit

Everything should work now. :)

Komixxy 2.0 już dostępne w App Store!

Komixxy to serwis rozrywkowy założony przez JoeMonster.org gdzieś na początku 2010 roku. Jest on niezwykle popularny wśród dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym. [...] iPhone to smartfon przygotowany przez Apple Inc., oparty na systemie operacyjnym iOS mający pełnić funkcje telefonu komórkowego, platformy rozrywkowej i komunikatora internetowego. Lecz co te rzeczy mają wspólnego?

Otóż to, że od października 2010r. w App Store istnieje aplikacja, pozwalająca na łatwe przeglądanie komixxów. Zawiera także funkcję dodawania do ulubionych. Dzisiaj pragnę przedstawić nową wersję Komixxów na iPhone. Jest ona szybsza, łatwiejsza w obsłudze i zawiera mnóstwo nowych funkcji. Oto najciekawsze z nich:

Szybsze przetwarzanie
Dzięki temu, że aplikacja pobiera dane bezpośrednio z serwera Komixxów i przetwarza je bezpośrednio na urządzeniu, czas, w który jest potrzebny aplikacji to wczytania listy Komixxów jest ponad 10x krótszy. Aplikacja przetwarza kod na urządzeniu dzięki bibliotece TouchXML. (Do tej pory aplikacja wczytywała dane z naszego serwera, gdzie umieszczony był plik przetwarzający). Dzięki takiemu systemowi mogliśmy wprowadzić kojelną funkcję…
Urozmaicona lista komixxów
Wersja 2.0 wprowadza nowe informacje o komiksie na liście głównej. Są to: nazwa, autor, seria, liczba głosów za i przeciw oraz… miniaturki. Po lewej stronie widać podgląd komiksu, dzieki czemu można wiedzieć co nas czeka po jego otwarciu. Jedyną usuniętą informacją jest data, gdyż nie miała ona żadnego znaczenia. :)
Tryb galerii
Przeglądając komixxy zawsze należało zamknąć obecny, wrócić do listy głównej i wybrać kolejny. Od tej chwili już nie trzeba – wprowadziliśmy opcję przeglądania w trybie galerii. Od teraz można przeglądać komixxy tak, jak to przystoi na iUrządzenia: przesuwasz palcem w lewo – otwierasz kolejny komiks. Przesuwasz w prawo – otwierasz poprzedni. Jest to funkcja, na którą z pewnością wszyscy czekali.
Nowe sekcje
Dzięki szybkiemu przetwarzaniu danych można było dodać wiele nowych sekcji do aplikacji. Oto pełna lista:

 • Główna
 • Poczekalnia
 • Top 10 (głosy, procenty, punkty, komentarze)
 • Serie
 • Polecane
 • Szukaj
 • Losuj
 • Ulubione

Aplikacja jest teraz w stanie budowy. Spodziewany czas wydania aktualizacji: koniec lutego/początek marca 2012 r.

Prace poszły szybciej, niż myśleliśmy. Wersja 2.0 wysłana do Apple na recenzję. Spodziewany czas wydania: do 1.02.2012r.

Aplikacja Komixxy już dostępna w App Store!

UIKit: What’s new in iOS5

In this tutorial we will use RGB() function. You need to define it in your header file. Add this line at the top of your file:

#define RGB(r, g, b) [UIColor colorWithRed:r/255.0 green:g/255.0 blue:b/255.0 alpha:1]

1. UISwitch

In iOS 5 you can simply tint your UISwitch control. To do that, you can use onTintColor property. In this example we will create a green UISwitch.

// sw is your UISwitch instance
sw.onTintColor = RGB(13, 165, 11);
[self.view addSubview:sw];

You can even create a image tint by using -[UIColor colorWithPatternImage:] method.

2. UITabBar

New version of iOS (finally) allows you to tint your tab bar and change color of selected item. Here’s the code for creating a dark-green tab bar with light-green selection:

// tb is your UITabBar instance
tb.tintColor = RGB(6, 71, 5);
tb.selectedImageTintColor = RGB(213, 239, 145);

3. UIProgressView & UIActivityIndicatorView

One of the new features of iOS 5 is allows you to customize your progress bars and spinners. To create a green UIProgressView, simply change it’s tint colors:

// pb is your UIProgressView instance
pv.progressTintColor = RGB(6, 71, 5);
pv.trackTintColor = RGB(213, 239, 145);

To create a blue UIActivityIndicatorView, you have to change the color property:

// aiv is your UIActivityIndicatorView instance
aiv.color = [UIColor blueColor];

There is also a new -[UIProgressView setProgress:animated:] method, which allows you to animate progress bar’s progress.